Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:16
-00:39:29
+00:37:47
10148 3054
295 / 334
-00:20:37
+00:34:21
00:42:37
-00:06:41
+00:25:05
1589 1589
44 / 45
-00:06:41
+00:24:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii