Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:25
-00:36:20
+00:43:39
6425 1369
181 / 197
-00:31:56
+00:36:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii