Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:41:48
+00:32:02
5862 1426
K30 : 713
279 / 389
-00:23:44
+00:24:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii