Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:06
-00:17:43
+00:48:10
9647 2683
98 / 100
-00:03:24
+00:40:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii