Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:33:57
-00:14:47
+00:17:30
1449 1449
53 / 84
-00:13:14
+00:11:52
00:58:54
-00:51:00
+00:29:56
5549 1215
171 / 262
-00:31:45
+00:28:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii