Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:43
-00:37:51
+00:39:06
7476 1628
225 / 247
-00:15:14
+00:35:20
01:12:39
-00:36:06
+00:43:53
6448 1380
134 / 151
-00:11:12
+00:35:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii