Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:27
-00:41:18
+00:35:58
9590 2728
360 / 446
-00:41:17
+00:28:48
01:05:03
-00:43:42
+00:36:17
5489 931
201 / 264
-00:24:05
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii