Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:49
-00:31:00
+00:34:53
8236 1848
420 / 498
-00:24:29
+00:31:36
01:02:02
-00:46:43
+00:33:16
4885 678
183 / 251
-00:42:20
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii