Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:19
-00:38:51
+00:34:59
6654 1845
K30 : 898
319 / 413
-00:21:52
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii