Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:03
-00:30:12
+00:48:10
6282 4846
253 / 260
-00:11:03
+00:39:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii