Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:01
-00:44:44
+00:35:15
5301 4456
13 / 19
-00:27:32
+00:13:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii