Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:16
-00:48:29
+00:31:30
4477 3942
181 / 259
-00:35:16
+00:25:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii