Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:13
-00:30:32
+00:49:27
6770 1555
128 / 135
-00:13:22
+00:42:00
01:05:24
-00:42:51
+00:35:31
4944 815
139 / 179
-00:37:14
+00:25:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii