Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:25
-00:42:20
+00:37:39
5722 1024
210 / 251
-00:37:57
+00:35:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii