Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:59
-00:34:35
+00:42:22
7878 6036
130 / 141
-00:27:09
+00:37:46
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii