Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:19
-00:37:26
+00:42:33
6351 1328
130 / 151
-00:12:32
+00:34:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii