Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:15
-00:43:30
+00:36:29
5524 4578
163 / 197
-00:39:06
+00:29:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii