Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:27
-00:48:18
+00:31:41
4521 3969
96 / 129
-00:27:26
+00:26:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii