Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:17:52
-00:28:42
+00:48:15
8273 6217
136 / 141
-00:21:16
+00:43:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii