Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:47:32
-01:01:13
+00:18:46
859 40
29 / 259
-00:48:00
+00:12:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii