Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:17
-00:22:32
+00:43:21
9428 2554
44 / 46
-00:01:04
+00:29:21
01:15:30
-00:33:15
+00:46:44
6649 1486
53 / 54
-00:20:04
+00:32:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii