Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:41
-00:44:04
+00:33:12
8649 6458
44 / 62
-00:16:46
+00:20:25
00:58:23
-00:37:26
+00:28:27
6079 5178
28 / 47
-00:34:34
+00:16:21
01:07:34
-00:41:11
+00:38:48
5922 4812
45 / 53
-00:15:00
+00:22:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii