Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:47:08
-01:01:07
+00:17:15
573 544
23 / 260
-00:41:58
+00:08:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii