Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:24
-00:59:51
+00:18:31
787 743
18 / 136
-00:38:23
+00:09:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii