Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:55
-00:38:44
+00:32:43
3265 834
K45 : 122
111 / 157
-00:25:46
+00:22:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii