Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:58
-00:33:41
+00:37:46
3821 1125
K35 : 219
179 / 204
-00:17:59
+00:33:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii