Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:24
-00:35:15
+00:36:12
3674 1039
K40 : 228
129 / 156
-00:33:56
+00:33:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii