Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:36
-00:36:03
+00:35:24
3584 992
K40 : 212
134 / 173
-00:20:09
+00:27:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii