Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:45
-00:34:54
+00:36:33
3707 2649
M35 : 470
170 / 204
-00:19:12
+00:32:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii