Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:19
-00:35:20
+00:36:07
3662 1030
K40 : 224
158 / 189
-00:19:56
+00:30:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii