Natalia Zakharova

CMP / Centrum Medyczne CMP
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
01:07:29
-00:34:10
+00:37:17
3779 1108
K35 : 215
7 7
177 / 204
-00:18:28
+00:32:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii