Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:11:03
-00:30:36
+00:40:51
4072 2789
M30 : 384
113 / 127
-00:14:11
+00:40:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii