Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:18
-00:41:21
+00:30:06
2880 659
K45 : 92
70 / 117
-00:29:06
+00:22:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii