Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:56
-00:29:43
+00:41:44
4129 1319
K35 : 254
194 / 204
-00:14:01
+00:37:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii