Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:08
-00:40:31
+00:30:56
3000 2291
M30 : 330
97 / 127
-00:24:06
+00:30:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii