Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:57
-00:38:42
+00:32:45
3272 2436
M30 : 346
98 / 126
-00:30:50
+00:29:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii