Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:11
-00:32:28
+00:38:59
3932 1194
K40 : 258
176 / 189
-00:17:04
+00:33:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii