Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:06
-00:28:33
+00:42:54
4208 1362
K45 : 197
147 / 157
-00:15:35
+00:32:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii