Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:47
-00:39:52
+00:31:35
3095 750
K40 : 164
113 / 173
-00:23:58
+00:24:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii