Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:24
-00:36:15
+00:35:12
3563 981
K40 : 208
131 / 160
-00:27:14
+00:29:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii