Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:36
-00:21:03
+00:50:24
4435 1506
K35 : 291
201 / 204
-00:05:21
+00:46:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii