Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:21
-00:35:18
+00:36:09
3667 1035
K35 : 204
168 / 204
-00:19:36
+00:31:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii