Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:14
-00:30:25
+00:41:02
4085 1290
K35 : 249
192 / 204
-00:14:43
+00:36:42
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii