Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:16
-00:38:23
+00:33:04
3316 857
K35 : 167
151 / 204
-00:22:41
+00:28:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii