Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:04
-00:35:35
+00:35:52
3636 1018
K40 : 221
138 / 173
-00:19:41
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii