Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:12
-00:34:27
+00:37:00
3745 1082
K40 : 239
132 / 156
-00:33:08
+00:34:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii