Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:04
-00:34:35
+00:36:52
3732 2658
M30 : 371
107 / 127
-00:18:10
+00:36:52
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii