Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:22
-00:39:17
+00:32:10
3175 2384
M30 : 340
120 / 154
-00:25:14
+00:27:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii