Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:17
-00:39:22
+00:32:05
3163 783
K40 : 169
130 / 189
-00:23:58
+00:26:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii