Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:32
-00:37:07
+00:34:20
3471 926
K40 : 198
139 / 178
-00:17:08
+00:26:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii